Τι είναι η τοπική προσαρμογή (localisation);
Τι είναι η τοπική προσαρμογή (localisation);

Η τοπική προσαρμογή ή localisation είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη μετάφραση περιεχομένου και την τροποποίηση αυτού, ώστε να ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο κοινό-στόχο. Η τροποποίηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μικρές προσαρμογές (π.χ. άλλο περιεχόμενο για το κοινό στη Θεσσαλονίκη και άλλο για αυτό στην Αθήνα) ή ριζικές αλλαγές, όταν, για παράδειγμα, απευθύνεται σε μία νέα χώρα με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα.

Πότε είναι απαραίτητη η τοπική προσαρμογή;

Η τοπική προσαρμογή είναι απαραίτητη, όταν θέλετε να προσεγγίσετε ένα νέο κοινό σε μία νέα αγορά. Ακόμη και αν αποφασίσετε να προσελκύσετε νέα κατηγορία ατόμων στην τοπική αγορά που δραστηριοποιείστε ήδη, το περιεχόμενό σας είναι καλό να προσαρμοστεί. Όταν όμως αποφασίσετε να προσελκύσετε κοινό που μιλά άλλη γλώσσα, η τοπική προσαρμογή από σύσταση γίνεται επιταγή.

Για να καταφέρετε να συνδεθείτε με ανθρώπους που δε μιλούν τη βασική σας γλώσσα ως επιχείρηση, μία απλή μετάφραση δεν είναι αρκετή. Το μεταφρασμένο περιεχόμενο πρέπει να περιέχει στοιχεία της εκάστοτε γλώσσας, όπως ιδιωματισμούς και το κατάλληλο ύφος, ώστε να δίνει την αίσθηση πως το προϊόν ή η υπηρεσία σας είναι σχεδιασμένα να εξυπηρετούν τις μοναδικές ανάγκες του νέου κοινού.

Τοπική προσαρμογή και μετάφραση: Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε σε μία μόνο φράση τη διαφορά τους, θα ήταν η εξής: Η τοπική προσαρμογή σε μία ξένη γλώσσα περιλαμβάνει πάντα τη μετάφραση, ενώ μία μετάφραση δεν περιλαμβάνει απαραίτητα και την τοπική προσαρμογή. Ας δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να μεταφράσουμε ένα κείμενο που περιέχει τη φράση «Βρέχει καρεκλοπόδαρα». Στα Αγγλικά, η φράση αυτή θα ήταν «It’s raining cats and dogs», που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε «βρέχει γάτες και σκύλους», στα Γαλλικά θα ήταν «Il pleut des seaux d’eau», δηλαδή «βρέχει κουβάδες με νερό» και στα Γερμανικά σε «Es schüttet wie aus Eimern», που σημαίνει «χύνεται σαν από κουβάδες».

Φυσικά, το localisation δεν τελειώνει στη σωστή απόδοση ενός ιδιωματισμού, καθώς θα πρέπει να μελετηθούν και άλλοι παράγοντες, όπως το αν είναι πρέπον να χρησιμοποιηθεί ο εκάστοτε ιδιωματισμός στο συγκεκριμένο πλαίσιο ή όχι.

Το παραπάνω παράδειγμα, όμως, είναι πολύ απλό και θα μπορούσε να θεωρηθεί και αυτονόητο σε οποιαδήποτε μετάφραση. Ωστόσο, αν και κάθε μετάφραση περιλαμβάνει μία ενδελεχή έρευνα (κανένας επαγγελματίας δε μεταφράζει κυριολεκτικά ένα κείμενο) -, δεν εμβαθύνει περισσότερο.

Για παράδειγμα, σε μία απλή μετάφραση δε θα εξεταστεί αν το πρωτότυπο κείμενο που απευθύνεται στις γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα θεωρηθεί στερεοτυπικό στις σκανδιναβικές χώρες ή προκλητικό σε πιο συντηρητικές χώρες της Ασίας. Αυτό, ενώ μπορεί να έχει αντίκτυπο στο προϊόν σας, δεν περιλαμβάνεται σε τυπικές υπηρεσίες μετάφρασης, καθώς απαιτεί πολύ χρόνο, εμπειρία, ικανότητες copywriting κ.ά.

Τέλος, η τοπική προσαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει τη μελέτη των εικαστικών που περιβάλλουν ένα κείμενο, τη μετατροπή ολόκληρου του ύφους ενός κειμένου (π.χ. σε ορισμένες γλώσσες είναι προσβλητικό να απευθύνεστε στο κοινό στο β’ ενικό πρόσωπο), μέχρι και τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής (ενδέχεται σε μία χώρα να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στις διατραπεζικές συναλλαγές και να απαιτείται η παροχή ενός ασφαλούς παγκόσμιου τρόπου πληρωμών, όπως είναι το PayPal).

Τοπική προσαρμογή με το Highlight Translations

Η τοπική προσαρμογή είναι μία απαιτητική διαδικασία. Απαιτεί επαγγελματισμό, εξειδίκευση και εμπειρία. Αν θέλετε να συνδεθείτε πραγματικά με πελάτες σε όλον τον κόσμο, είναι καλό να επενδύσετε σε βασικές πρακτικές localisation. Η σωστή επικοινωνία είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα ανάμεσα σε πολλούς που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα με σας.

Στο Highlight Translations αναλαμβάνουμε τη μετάφραση της ιστοσελίδας σας, κάνοντας τοπική προσαρμογή και διασφαλίζοντας πως το μήνυμά σας είναι ξεκάθαρο και πετυχημένο σε κάθε γλώσσα. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επιμέλεια των μεταφρασμένων σελίδων σας, όπως και επίσημες μεταφράσεις εγγράφων.