Μετάφραση ιστοσελίδων & τοπική προσαρμογή

Τι είναι τοπική προσαρμογή ιστοσελίδας

Η αντίληψη ότι η τοπική προσαρμογή (ή τοπικοποίηση) μιας ιστοσελίδας αποτελεί ίδια διαδικασία με τη μετάφρασή της ισχύει εν μέρει. Η γλωσσική τοπική προσαρμογή, εκτός από τη μετάφραση, προϋποθέτει την προσαρμογή του περιεχομένου της ιστοσελίδας στα ιδιαίτερα πολιτιστικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της χώρας, της περιοχής, της ομιλίας ή της κοινωνικής ομάδας για τις οποίες προορίζεται. Κατά βάση, η τοπική προσαρμογή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές κοινωνικού και εθιμοτυπικού χαρακτήρα μεταξύ των αγορών και των πολιτισμών, για να διασφαλίσει την άριστη ανταπόκριση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από το κοινό.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει τοπική προσαρμογή τονίζουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές χώρες που όμως οι κάτοικοι μιλούν την ίδια γλώσσα. Έτσι, για παράδειγμα, μέσω της τοπικής προσαρμογής, τα ισπανικά της Ισπανίας προσαρμόζονται στα ισπανικά των χωρών της Λατινικής Αμερικής, με τις συνακόλουθες πολιτισμικές διαφορές τους. Ή αντίστοιχα, τα αγγλικά της Μεγάλης Βρετανίας προσαρμόζονται στα αγγλικά των ΗΠΑ ή της Αυστραλίας. 

Μετάφραση και τοπική προσαρμογή: ποια είναι η διαφορά τους

Συγκριτικά με τη μετάφραση, δύο είναι οι κύριες πτυχές της τοπικής απόδοσης. Η πρώτη ασχολείται με βασικές προσαρμογές που πραγματοποιούνται κατά τη μετάφραση, όπως η σωστή απόδοση των εθνικών νομισμάτων, των ημερομηνιών, των τηλεφώνων, της μορφής των διευθύνσεων, κ.ά., και τη συναντάμε στις επίσημες μεταφράσεις. Η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με την ευρεία και πολυσύνθετη κατανόηση του κειμένου, όπου η προσαρμογή υπερβαίνει τις δυνατότητες της απλής μετάφρασης και είναι απαραίτητη στις μεταφράσεις ιστοσελίδων. Συνεπώς η σύνθετη τοπική προσαρμογή δεν καταπιάνεται μόνο με τις λεπτές αποχρώσεις και τις βαθύτερες δομές που συνθέτουν μια κοινωνία, αλλά και με την τοπική κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιωματικό τρόπο έκφρασης, τον τρόπο διάρθρωσης του περιεχομένου τους, τα πολιτιστικά ταμπού, και πολλές ακόμη λεπτομέρειες. 

Επιτυχημένη τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων

Η τοπική προσαρμογή ιστοσελίδας είναι επιτυχημένη όταν πραγματοποιείται από έμπειρους επαγγελματίες μεταφραστές, φυσικούς ομιλητές της γλώσσας προς την οποία μεταφράζουν, προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και γνωρίζουν τις βαθύτερες αποχρώσεις του τρόπου ζωής των κατοίκων. 

Επενδύστε στην τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων

Η τοπική προσαρμογή είναι η πιο αξιόπιστη επένδυση για να προσδώσετε αξία στην ιστοσελίδα σας που στοχεύει σε μια επιτυχημένη διεθνή παρουσία. Η υιοθέτηση αυτής της κρίσιμης στρατηγικής προβάλλει ένα δυνατό προφίλ εξωστρέφειας και ευελιξίας της εταιρείας σας, προφυλάσσει από λάθη που ενδεχομένως να βλάψουν τη δυναμική των προϊόντων σας και δείχνει ότι πάνω απ’ όλα σέβεστε το ξενόγλωσσο κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Πίσω από κάθε επιτυχημένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κρύβεται πάντα μια επιτυχημένη ιστορία γλωσσικής ή οπτικής προσαρμογής. Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη.